Instruktörsutbildning / Livräddande första hjälp till Barn

Målsättning:
Denna utbildning är avsedd för dig som vill bli instruktör och självständigt kan organisera och genomföra utbildning i Livräddande första hjälp till barn.

Innehåll:
Praktisk och pedagogisk träning för att självständigt organisera och genomföra kurser.

Tidsåtgång:
Instruktörsutbildningen omfattar en heldag / 8 timmar och hålles enligt Svenska HLR rådets program för Hjärt-Lungräddning med diplom. Max 6 deltagare per grupp.

Förkunskaper:
Inläst elevbok och instruktörsbok

Kursinnehåll

  • Introduktion
  • Repetition och träning av livräddande första hjälp till barn under 1 år och 1- 8 år med examination "Barnet har satt i halsen, Barnet påträffas tillsynes livlöst"
  • Genomgång av utbildningsmaterial
  • Pedagogisk demonstration av livräddande första hjälp till barn
  • Pedagogisk träning. Träningsuppgift för den blivande instruktören
  • Organisation av livräddarutbildning
  • Genomgång av övningsdocka och hygieniska rutiner