Mera info & Länkar

 Hjärta-smärta-kampanjen, Doktorsavhandling
Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR.nu)
Laerdal Medical
 Arbetsmiljöverket