Utbildningar

Vi erbjuder kvalificerade grundutbildningar och instruktörsutbildningar
enligt Svenska HLR-rådet